Kuzeybatı Levant Denizi (Rodos-Finike-Kıbrıs üçgeni) ekosistem dinamiği: Biyojeokimyasal dönüşümler, sistem modellenmesi ve beslenme ağı etkileşimleri, 1997-1999 dönemi sonuç raporu

Download
2001
Yılmaz, Ayşen
Latif, A. M.
Uysal, Zahit
Gücü, A.c.

Suggestions

Kuzeydoğu Akdeniz'in ekolojisi
Salihoğlu, İlkay; Uysal, Zahit; Yılmaz, Ayşen; Gücü, Ali Cemal(1997)
An Embedded spatial statistics toolbox (R techniques) in open source GİS software (uDig)
Çavur, Mahmut; Düzgün, H. Şebnem; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2016)
It is widely considered that geographic information systems (GIS) should include more spatial data analysis (SDA) techniques. The issues of which techniques should be included and how statistical analysis can be integrated with GIS are still widely debated. However, the typical software does not include all geospatial techniques. In this respect, this thesis focuses on the means to develop a framework which implements R spatial statistical techniques in the uDig GIS so that GIS and spatial statistical analy...
Karadeniz ekosisteminin mevcut durumunun ve gelecekteki olası davranış biçimlerinin saptanması
Oğuz, Temel; Tuğrul, Süleyman; Mutlu, Erhan; Ediger, Dilek; Beşiktepe, Şengül; Uysal, Zahit(2008)
Karadeniz’e ilişkin oşinografik araştırmaları sistematik bir biçimde sürdürmeyi amaçlayan bu proje kapsamında ülkemize ait olan Ekonomik Kuşak içindeki toplam yaklaşık 150 istasyonda 2006-2007 döneminde üç sefer düzenlenerek fiziksel ve biyojeokimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Üç ölçüm döneminde gözlenen farklı akıntı sistemi ve su kolonu fiziksel yapısı, daha önceki gözlem ve model çalışmalarında ortaya konan değişken ve küçük döngüler ve kıvrımlardan oluşan ge...
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ; ÇEVRESEL KİMLİK, CİNSİYET KİMLİĞİ VE ÇEVREYE YÖNELİK DEĞER YÖNELİMLERİNİN ROLÜ
Öztekin, Ceren(2013-12-31)
Bu çalışmada amaç Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının çevreye yönelik sorumlu davranışlarını tespit etmek, sahip oldukları çevresel kimliklerini ve cinsiyet kimliklerini belirlemek ve çevreye yönelik değer yönelimlerini saptayarak bunlar arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Ayrıca bu değişkenlerde cinsiyet, not ortalaması, sınıf gibi faklı bağımsız değişkenlerle farkının nasıl bir rolü olduğunu keşfetmek için bilgi toplamaktır. Önerilen proje kapsamında çevreye yönelik sorumlu davranışların diğer değişkenl...
Language conflict and claims for the expansion of language rights in Lithuania: contrasting cases of Polish and Russian minorities
Katliarou, Yury; Aydıngün, Ayşegül; Department of Eurasian Studies (2015)
This thesis studies the reasons for the differences in the attitudes of Polish and Russian minorities in regards to language policy in Lithuania within the context of the multitude of relations between language and ethnic identity. The Polish minority makes claims for the expansion of language rights, whereas the Russian minority does not demonstrate support for such claims. In this thesis, the Lithuanian national language rights framework, the attitudes of the majority community (the Lithuanians) towards m...
Citation Formats
A. Yılmaz, A. M. Latif, Z. Uysal, and A. c. Gücü, “Kuzeybatı Levant Denizi (Rodos-Finike-Kıbrıs üçgeni) ekosistem dinamiği: Biyojeokimyasal dönüşümler, sistem modellenmesi ve beslenme ağı etkileşimleri, 1997-1999 dönemi sonuç raporu,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRZNU1URT0.