Ateşe dayanıklı vinilli allkit boya yapımı

Download
1995
Turker, Lemi
Mirminachi, Fahimeh
Gündüz, Güngör
Kocabaş, Banu
Bu araştırmada sitirenli alkit reçinelerine akrilonitril konularak reçinenin özelliklerindeki değişim incelenmiştir. Ayrıca uzun yağlı, sitirenli, sitiren ve akrilonitrilli boyalar üretilmiş, bu boyalara dekabromodifeniloksit (DBDFO) eklenerek boyalara ateşe dayanıklılık özelliği kazandırılmıştır. Akrilonitril genel olarak reçinenin viskositesini artırmaktadır. Bu olumsuz etkisine karşın reçinenin esnekliğinde ve çarpma dayananda artış sağlamaktadır. Boyaların oksijen indisi ile belirlenen yanmazlık özelliği kimyasal yapıda aromatik gruplar arttıkça daha yüksek olmaktadır. Uzun yağlı ve sitiren içeren reçineler % 5, akrilonitrilli reçine % 2 DBDFO içerdiğinde kendi kendini söndüren reçineler durumuna geçmektedir. Vinilli boyalar uzun yağlı boyanın üçte biri gibi bir zamanda kururken, DBDFO her tür boyanın kuruma süresini yanya düşürmektedir. DBDFO boyaların sertliğini önemli ölçüde düşürürken vinilli boyaların çarpma dayancını ve bükülme özelliğini azaltmaktadır.
Citation Formats
L. Turker, F. Mirminachi, G. Gündüz, and B. Kocabaş, “Ateşe dayanıklı vinilli allkit boya yapımı,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpJNU5UVT0.