Ateşe dayanıklı vinilli allkit boya yapımı

Download
1995
Turker, Lemi
Mirminachi, Fahimeh
Gündüz, Güngör
Kocabaş, Banu
Bu araştırmada sitirenli alkit reçinelerine akrilonitril konularak reçinenin özelliklerindeki değişim incelenmiştir. Ayrıca uzun yağlı, sitirenli, sitiren ve akrilonitrilli boyalar üretilmiş, bu boyalara dekabromodifeniloksit (DBDFO) eklenerek boyalara ateşe dayanıklılık özelliği kazandırılmıştır. Akrilonitril genel olarak reçinenin viskositesini artırmaktadır. Bu olumsuz etkisine karşın reçinenin esnekliğinde ve çarpma dayananda artış sağlamaktadır. Boyaların oksijen indisi ile belirlenen yanmazlık özelliği kimyasal yapıda aromatik gruplar arttıkça daha yüksek olmaktadır. Uzun yağlı ve sitiren içeren reçineler % 5, akrilonitrilli reçine % 2 DBDFO içerdiğinde kendi kendini söndüren reçineler durumuna geçmektedir. Vinilli boyalar uzun yağlı boyanın üçte biri gibi bir zamanda kururken, DBDFO her tür boyanın kuruma süresini yanya düşürmektedir. DBDFO boyaların sertliğini önemli ölçüde düşürürken vinilli boyaların çarpma dayancını ve bükülme özelliğini azaltmaktadır.

Suggestions

Conducting block copolymers of thiophene-capped poly(methyl methacrylate) with pyrrole and their uses in immobilization of enzymes
Alkan, Selmiye; Toppare, Levent Kamil; Bakır, Ufuk; Department of Chemistry (2002)
Conducting block copolymers of thiophene capped poly (methyl methacrylate) with pyrrole were synthesized via electrochemical methods. Two types of poly (methyl methacrylate) having thiophene moiety at one end were previously synthesized by atom transfer radical polymerization (ATRP) and they were utilized as the insulating polymer matrices for the synthesis of copolymers. Thiophene ended 4,4'Azobis (4-cyano 3-thiphenemethyl pentanate) (ACTMP) was synthesized from 3-thiophenemethanol and 4,4Azobis (4-cyanope...
Ferrosen sübstite pirolidin türevlerinin asimetrik sentezi
Doğan, Özdemir; Öner, İmdat(2003-02-01)
Ferrosen sübstite pirolidin türevlerinin asimetrik sentezi dietil çinkolu ortamda kiral azometin yilidlerin elektronca fakir dipolarofillere 1,3-dipolar halkasal katılma yöntemi kullanılarak başarı ile gerçekleştirilmiştir. Kiral azometin yilidler glisin sultamın ferrosenkarboksialdehit ile su çıkararak birleşmesi ve imin tautomerleşmesi yöntemi ile oluşturulmuştur. Halkasal katılma tepkimelerinin hepsi ferrosen sübstite pirolidin türevlerini oldukça yüksek regio ve diasteroseçicilik ile makul verimlerde ol...
Bitümlü şeyllerin yanma etkinliklerinin araştırılması
Şengüler, Ülker; Kök, Mustafa Verşan; Karacan, Özgen; Pamir, Reha; Şener, Mehmet; Okandan, Ender; Mehmetoğlu, Mustafa Tanju(1996)
Bu çalışmada yurdumuzda üretilen ve düşük kalorifik değerlere sahip bitümlü şeyllerin yanma etkinlikleri ve kinetik analizleri araştırılmıştır. Proje kapsamında Beypazarı, Seyitömer, Hatıldağ, Himmetoğlu, Mengen, Demirci, Sancakaya ve Çan sahalarından alınan bitümlü şeyi numuneleri ASTM standartlarına göre hazırlanmış, "proximate" ve "ultimate"analizleri gerçekleştirilmiş olup araştırmada kullanılan bitümlü şeyllerin ortalama üst kalorifik değer limitleri 780-1086 cal/gr; su oranları 1.60-12.90 %; kül oranl...
Synthesis, characterization and photovoltaic properties of benzo[c][1,2,5]oxadiazole based conjugated polymers for organic solar cells
Karakurt, Oğuzhan; Çırpan, Ali; Günbaş, Emrullah Görkem; Department of Chemistry (2021-1-22)
In this thesis, six conjugated polymers were synthesized by coupling of 2,1,3- benzoxadiazole derivatives with donor groups via Stille polycondensation reactions. Moreover, the effect of molecular weight for P1 and P2, effect of position of alkyl chain for P5 and effect of π-bridge groups for P6 which are selenophene and thiophene on optical, electrochemical, and photovoltaic properties were investigated. Also, modifications on alkyl chains of P3 and P4 were performed to increase their functionalities via p...
Synthesis and characterization of perylene tetracarboxylic propargyl esters as precursor materials for light-harvesting perylene derivatives in organic photonic applications
Sawalha, Mohamad; Özser, Mustafa Erkut; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-9)
In this study, two isomerically pure perylene tetracarboxylic propargyl ester derivatives (P4 and P11) were synthesized and characterized to be used as intermediate compounds for bipolar perylene derivatives. The synthesized intermediates are extremely valuable and versatile building blocks, and their optical, photophysical, and electrochemical properties can be further tuned by the attachments of suitable electron-donating groups at the peri or bay positions. Electron-donor azidofluorene was combined with...
Citation Formats
L. Turker, F. Mirminachi, G. Gündüz, and B. Kocabaş, “Ateşe dayanıklı vinilli allkit boya yapımı,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpJNU5UVT0.