Ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilenin çok ölçekli modellenmesi

Download
2014
Gürses, Ercan
Oktay, Emre H.
Saeıdı, Farid
Gölcük, İhsan Ali
Bu projede yarı-kristal polimerler için mikromekaniksel temellere dayalı çok ölçekli malzeme modeli geliştirildi. Projenin Mayıs 2012 – Kasım 2012 arasındaki ilk döneminde iki fazlı bir yapıya sahip olan UYMAPE’in her bir fazı için farklı malzeme modellerinin üzerinde çalışıldı. Bu çlaışmanın neticesinde UYMAPE’in amorf fazı için mikro-küre modelinin, kristal fazı için ise kristal viskoplastisitesi modelinin kullanımına karar verildi. Bir sonraki Kasım 2012 – Mayıs 2013 döneminde her bir fazın bünye denklemleri ABAQUS sonlu elemanlar yazılımına UMAT altprogramı olarak kodlandı. Bu dönemde ayrıca iki fazlı yapının ortalama mekanik davranışını hesaplayacak Taylor tipi bir homojenleştirme yöntemi üzerinde çalışıldı. Mayıs 2013 – Kasım 2013 tarihleri arasındaki üçüncü dönemde ise yarı kristal polimerlerde gözlemlenen küresel mikro-yapıyı dikkate alan bir homojenleştirme yöntemi teorik olarak geliştirildi. Bu çalışmaya paralel olarak idealize edilmiş iki fazlı bir küresel yapı farklı yükleme koşulları altında doğrudan sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edildi. Projenin Kasım 2013 – Mayıs 2014 arasındaki dördüncü döneminde bir önceki dönemde teorik altyapısı hazırlanmış olan homojenleştirme yöntemi kodlandı. Projenin Mayıs 2014 – Kasım 2014 arasındaki en son döneminde ise kodlanan homojenleştirme yönteminin istenen verimde çalışmamasından dolayı literatürden UYMAPE malzemesi için önerilmiş bir malzeme modeli bulundu ve bu model ABAQUS sonlu elemanlar yazılımına UMAT altprogramı olarak kodlandı. Daha sonra bu model ile diz eklemindeki yükleme durumuna benzer sürtünme koşullarında sonlu eleman analizleri yapıldı. Son olarak UYMAPE implantın yüzeyinde yüzey dokuları kullanılarak makroskopik sürtünme katsayısının düşürülmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
Citation Formats
E. Gürses, E. H. Oktay, F. Saeıdı, and İ. A. Gölcük, “Ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilenin çok ölçekli modellenmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRNE1UUTA.