GRE esaslı seramik karoların yüzeylerinin parlatılmasında kullanılabilecek kompozit parlatma disklerinin üretimi

Download
2008
Öztürk, Abdullah
Timuçin, Muharrem
Göktaş, Aydın
Özer, Said Muhammed
Gre esaslı seramik karoların estetik görünüm kazanması ve kolayca silinerek temizlenebilmesi için pişirme işleminin hemen arkasından yüzey parlatma işlemine tabi tutulurlar. Projenin hedefi gre esaslı seramik karo yüzeylerinin parlatılması işlemlerine uygun parlatma disklerinin üretim tekniğinin belirlenmesidir. Karo parlatma diskleri genel yapı itibariyle aşındırıcı özelliğe sahip sert seramik tanelerin daha yumuşak ve tok bir matris içinde dağılması suretiyle oluşan kompozit bir malzemedir. Genellikle matris malzemesi olarak mağnezyum oksi klorür çimentosu (Sorel çimentosu) kullanılmaktadır. Bu projede kuvarz partiküllerle takviye edilmiş Sorel çimentodan oluşturulmuş aşındırma ve parlatma disklerinin üretimine yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen disklerinin içinde oluşan kristal fazları X-ışınları difraksiyon yöntemiyle, kristal morfolojileri ve mikroyapıları da tarama elektron mikroskobu ile belirlendi. Disklerinin eğmede kırılma ve baskıda kırılma mukavemeti belirlendi. Aşınma dayanımları “TS 699 Böhme” deneyine uygun olarak ölçüldü. Yapısal kararlılığı, saf suda ve değişik derişimlerdeki HCl çözeltilerinde değişik sürelerde bekletilerek bekletilme süresine bağlı olarak belirlendi. Yüzey parlatma işlemlerine tabii tutulan karoların üzerinde yüzey pürüzlülüğü ve yüzey parlaklığı deneyleri yapılı ve parlatma sonrası görünümleri belirlendi. Mikroyapı oluşumları hakkında bilgi edinmek ve içyapı özelliklerini kıyaslamak amacıyla Empedans ölçümleri yapıldı.
Citation Formats
A. Öztürk, M. Timuçin, A. Göktaş, and S. M. Özer, “GRE esaslı seramik karoların yüzeylerinin parlatılmasında kullanılabilecek kompozit parlatma disklerinin üretimi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RNd056Yz0.