Hide/Show Apps

Agricultural reuse of water and nutrients from wastewater treatment in Turkey

Download
2012
Alkaya, Emrah
Böğürücü, Merve
Demirer, N. Göksel
Sarıkaya, Ebru
Akbayır, İbrahim
Atıksu arıtma tesisleri işletilmeye başlatıldığı tarihten bu yana hem kentsel hem de endüstriyel alanlarda çevre korunmasına katkı sağlamaktadır. Ancak konvansiyonel atıksu arıtma teknikleri modern bir sürdürülebilir kaynak yönetimi gereksinimlerini çoğunlukla sağlayamamaktadır. Bu teknolojilerinin ana özelliği nutrient ve karbon kaynağı gibi atıksu içinde bulunan değerli kaynakları ve kirleticileri ortadan kaldırılmaktır. Diğer bir deyişle konvansiyonel atıksu arıtma teknolojileri doğal kaynaklardan değerli nutrient kaynakların kaybına sebep olmaktadır. Özellikle yüksek su ve nutrient talebi olan bölgelerde, yenilikçi atıksu arıtma sistemleri ile değerli bileşiklerin kullanılmasını sağalamak gerekmektedir. Atıksu artık bir atık olarak görülmemeli, yeniden kullanılabilir ve değerli kaynakların bir karışımı olarak kabul edilmelidir. Suyun yeniden kullanımı tarımsal sulamada, çevre sulamada, endüstriyel geri dönüşümde ve yeraltı suyu geri beslemesinde umut verici bir kaynak olarak gösterilmektedir. Tüm bu uygulamalar arasında tarım en büyük bölümü temsil eder ve bu ihtiyaç gelişmekte olan ülkelerde yüksek bir ivmeyle artmaktadır. Bu projede, Türkiye'de atıksuyun yeniden kullanılabilirliğine yönelik yapılan potansiyel çalışması sonuçları ve belirli bölgelerde atıksuyun yeniden kullanılabilirliğinin teknoloji açısından değerlendirilmesi sunulmuştur. Yeni ve yenilikçi bir yaklaşım olarak, sunulan koşullar altında en iyi teknolojiyi belirlemek için modüler atıksu arıtma tesisi tasarımları gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, farklı senaryolar için sistemlerin enerji tüketimi ve enerji üretimi; bunun yanı sıra yatırım ve işletme giderleri analiz edilebilir. Sonuçlar göstermektedir ki atıksuyun geri kullanımı özellikle tarımsal üretime katkı sağlamaktadır. 1.000 MWh’dan fazla enerji tasarrufu sağlanabilmekte ve tarımsal faaliyetlerde kullanılabilecek ek fosfor ve azot kaynağı oluşturulabilecektir. Sonuç olarak, eğer bir atıksu arıtma tesisi yapılacaksa veya bir tesiste değişiklikler öngörülüyorsa, modüler atıksu arıtma tesisi tasarımları kullanılarak geri kullanım açısından en uygun sistem seçilebilecektir.