Hide/Show Apps

Prefabrik çerçeve ve sünek duvarlardan oluşan yapı sistemlerinin deprem davranışının analitik incelenmesi

Download
1999
Üzümeri, M. Ş.
Özcebe, Güney
Polat, Mustafa Uğur
Ersoy, Uğur
Uygulamada uzay çerçeve yapısal taşıyıcı sistemlerin analizleri genellikle birleşimleri için yapılan rijit birleşim veya mafsallı birleşim kabulü ile gerçekleştirilmektedir. Bu proje kapsamında, prefabrik çerçeve sistemler için pek de gerçekçi ve geçerli olmadığı bilinen bu basitleştirmeyi gereksiz kılmak ve bu tür yapısal sistemlerin analizlerini daha gerçekçi olarak gerçekleştirebilmek için gerekli olan. bu tür sistemlerin yan rijit birleşimlerini modellemek üzere bir Elasto-Plastik Betonarme Arayüz Elemanı geliştirilmiştir. Boşluklu ve boşluksuz perde duvar ve döşemeler gibi iki boyutlu elemanlar içeren yapısal sistemlerin sonlu elemanlar yöntemi ile analizlerinde karşılaşılan modelleme, bilgisayar kapasitesi ve yüksak hacimdeki tepki çıktılanmn tasarıma temel teşkil edecek tepkiler haline dönüştürülmesi aşamalarında karşılaşılan güçlükleri gidermek gidermek üzere bir Düzlem Panel Makro (Süper) Elemanı geliştirilmiştir. Yapısal sistemlerin düzgün olmayan bir geometriye sahip ve/veya düzensiz yüklemeye maruz döşemelerinin analizlerini sonlu elemanlar yöntemi ile gerçekçi olarak gerçekleştirebilmek, sonuçlan tasarımda direkt olarak kullanılabilir hale getirmek ve bu yatay elemanlardan çerçeve taşıyıcı sisteme aktarılan yükleri sağlıklı bir şekilde belirleyebilmek üzere bir Sonlu Elemanlar Tabanlı Plak İşlemcisi bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir