Hide/Show Apps

Mika cam seramiklerinin tribolojik davranışlarının incelenmesi

Download
2003
Öztürk, Abdullah
Timuçin, Muharrem
Koç, Nurşen
Küçük, Taylan
Diş uygulamaları için tasarlanmış ve üretilmiş olan bir mika cam seramiğin tribolojik özelliklen ASTM pin on disk tekniğine göre deneysel olarak belirlendi. Cam seramik, $SİO_2, Al_2O_3, CaO, MgO, K_2O$ , ve F sisteminden oluşturulmuş bir camın kristalleştirilmesiyle üretildi. Kristalleştirme, kontrollü olarak yapılan bir ısıl işlemle önce camın içinde çekirdeklerin oluşturulması sonra da oluşan çekirdeklerin büyütülmesi suretiyle gerçekleştirildi. Tribolojik deneyler zirkonyum oksit'ten mamul küre şeklindeki bir buyanın disk şeklindeki cam ve cam seramik numuneler üzerinde sürtünerek döndürülmesi suretiyle gerçekleştirildi. Sürtünme katsayısı ve aşınma hızı; uygulanan yükün, dönme hızının, ve deney süresinin fonksiyonu olarak hem normal labaratuvar atmosferinde (havada) hemde asidik ve bazik solüsyonlar içinde belirlendi. Sürtünme katsayısı deney sırasında ekranda görüntülendi. Aşınma hızı, tribolojik deney tamamlandıktan sonra numune üzerinde oluşan aşınma izinden faydalanarak belirlenmiş olan aşınma hacim değerleri kullanılarak hesaplandı. Aşınma hızının uygulanan yük ve dönme hızının artmasıyla arttığı, fakat deney süresinin artmasıyla azaldığı tesbit edildi. Sonuçlar mika cam seramiğini oluşturan camın ve literatürdeki bazı cam, cam seramik ve seramiklerin tribolojik özellikleriyle karşılaştırıldı ve irdelendi.