Hide/Show Apps

Soğuk ve sıcaklık stresinin rhodobacter capsulatus bakterisinde hidrojen üretim metabolizması üzerine etkileri