Vurgulu elektrik alan tekniği (VEAT) kullanılarak gıdalarda patojen ve bozulmaya sebep olan mikroorganizmaların inaktivasyonu için bir prototip cihaz geliştirilmesi

Download
2001
Sevaioğlu, Osman
Bozuğlu, Faruk
Hızal, Mirzahan
Damar, Sibel
Citation Formats
O. Sevaioğlu, F. Bozuğlu, M. Hızal, and S. Damar, “Vurgulu elektrik alan tekniği (VEAT) kullanılarak gıdalarda patojen ve bozulmaya sebep olan mikroorganizmaların inaktivasyonu için bir prototip cihaz geliştirilmesi,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RFek1URT0.