Vurgulu elektrik alan tekniği (VEAT) kullanılarak gıdalarda patojen ve bozulmaya sebep olan mikroorganizmaların inaktivasyonu için bir prototip cihaz geliştirilmesi