Teos antik kenti kültürel katmanlarının arkeometrik yöntemlerle belirlenmesi

Download
1998
Tuna, Numan
Drahor, Göktuğ Mahmut
Ay, Bekir Özer
Durmuş, Zeynep
Bu proje, arkeolojik miras olarak kentsel gelişme ve turizm tehdidi altında bulunan Teos'ta arkeolojik katmanların yaygınlık ve yoğunluğunu sistematik arkeolojik yüzey araştırması ve arkeo-jeofizik yöntemlerin kullanılması ile belirlemeyi amaçlamaktadır. Teos, Antik Çağ'da Ionia'nm en önemli yerleşimlerinden biriydi. Teos arkeolojik sit alanı İzmir, Seferihisar yöresinde yer almaktadır. 1995-1996 yılları arasında Akropolis, Theatron ile Acropolis arasındaki düzlük alan ve Theatron güneyinde batı yönünde açılan alanlar jeofizik özdirenç çalışmaları ile araştırılmıştır. Yüzey araştırmalarında gözlenen teraslar ve ilişkili yapılar Akropolis'ten liman yönünde güneye uzanan uzun bir hat boyunca özdirenç profili ile incelenmiştir. Aynı zamanda, 100 metre aralıklı istasyonların kullanıldığı düşey elektrikli sondaj (DES) aracılığı ile güneydeki Antik liman ile kuzeydeki Sığacık koyu arasındaki alanda alüvyon dolgusunun kalınlığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma alanında kireçtaşı olan anakayaya kadar uzanan dolgular belirlenmiştir. Akropolis ve Theatron güneyindeki alanlarda çok sayıda yüzeye yakın durumda olan arkeolojik yapılanma saptanmıştır.
Citation Formats
N. Tuna, G. M. Drahor, B. Ö. Ay, and Z. Durmuş, “Teos antik kenti kültürel katmanlarının arkeometrik yöntemlerle belirlenmesi,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpBMU1URT0.