Hide/Show Apps

Çeşitli katyonların aktif çamur yumaklaşmasına ve çamurun kimyasal, yüzey kimyasal ve fiziksel özelliklerine etkilrinin incelenmesi