Modern sinyal işleme teknikleri kullanarak yeni elektrokardiyolojik teşhis yöntemleri bulunması

Download
1994
İder, Ziya Yusuf
Güçer, Alper Hüseyin
Oto, Ali
Leblebicioğlu, Mehmet Kemal
Tıbbın kardiyoloji dalında birçok hastalığın teşhisinde kalbin aktivasyonu sonucunda oluşan elektrik sinyallerinden yararlanılmaktadır (Elektrokardiyografi vb). Bu sinyaller vücut yüzeyinde kolayca ölçülebilmektedirler. Kaydedilen bu sinyallerin elektrik mühendisliği disiplininde kullanılan sinyal işleme teknikleri ile işlenmesi ile önemli bilgiler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle proje kapsamında kişisel bilgisayar tabanlı bir veri alma sistemi tasarlanmıştır ve bu sistem üzerinde çalışacak çeşitli yazılımlar geliştirilmiştir. Halen, bu sistem ile, Geç Potansiyeller analizi, P dalgası ortalaması ve analizi, Kalp Hızı Değişimi analizleri yapılabilmektedir.

Suggestions

Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi
Gökçe, Mustafa; Kaya, İsmail; Özdemir, Tayfun; Kayıkçıoğlu, Temel; Yılmaz, Ali Özgür(2017)
Bu projede, kalp yetmezligi, yüksek tansiyon, diyabet ve kronik obstrüktif akciger hastalıgı(KOAH ) gibi kronik hastalıklara sahip hastaların uzaktan izlenmesi için günümüz bilgi vemobil iletisim teknolojilerini kullanan bir teletıp sisteminin gerçeklestirilmesi amaçlanmıstır.Çalısmanın baslangıcını 2010 yılında dünya saglık örgütü (WHO) nun tele-tıp alanındagereksinim duydugu arastırmalar ve aynı yıllarda Eric TOPOL un yaptıgı bir dizi konferans vekitap yayınları olusturmustur. Ancak son yıllarda bu alanda...
Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi
Hacıhabiboğlu, Hüseyin; Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2018)
Bu projenin amacı terminalden bağımsız, sondan-sona bir nesne-temelli ses üretimi yöntemi geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak 1) açık küresel mikrofon dizisi tasarımı ve gerçekleştirilmesi, 2) ses nesnelerinin kaydedilmesine olanak sağlayacak mikrofon dizisi sinyal işleme yöntemleri geliştirilmesi, 3) ses sahnelerinin betimlenmesine olanak sağlayan bir metadata biçemi geliştirilmesi, 4) ses sahnesinin düzenlenebilmesine olanak sağlayacak bir editör geliştirilmesi ve 5) ses sahnelerinin etkileşimli ol...
Biyolojik Ağların Gaussian Grafiksel Modellerle Tahmininde Kopulaların Uygulanması ve Parametre Tahmini
Leon, De Alexander; Şeker, Tamay; Gazi, Parutçuoğlu Vilda; Wit, Ernst(2017)
Proje gerçekçi büyüklükteki karmasık biyolojik ag yapılarının sistem davranıslarını duraganhaldeyken modellenmesi ve model parametrelerinin Bayesci yaklasımlarla tahmin edilmesinikapsamaktadır. Modellemede kopula Gauassin grafiksel modeli (CGGM) kulanılmıs veparametre tahmini iseöncelikli olarak ters atlamalı Markov zinciri Monte Carlo yöntemiyleyapılmıstır.
Nesnelerin tanınması
Severcan, Mete; Uzunalioğlu, Hüseyin(1993)
Bu çalışmada, hareketli nesnelerin tanınması amacıyla model-tabanlı bir nesne tanıma sistemi geliştirilmiştir. Sistem nitem çıkartma, modelleme ve tanıma aşamalarından oluşmaktadır. Sistem polihedral yapılı nesneler için tasarımlanmıştır. Ancak, kullanılan yöntem daha genel yapılı nesneler için genelleştirilebilir. Nesne tanımlamaları için doğrusal nitemler kullanılmıştır. üç - adet doğrusal nitem çıkartma yöntemi incelenmiştir: Doğruları bulmak için köşeleri kullanan bir yöntem, klasik Hough dönüşümü yönte...
Grafiksel veri tabanlı elektrik sistemleri analiz programı
Aşkar, Murat; Sevaioğlu, Osman; Temürcü, Ohan; Öner, Mehmet(1993)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde yürütülen çeşitli yüksek lisans, doktora ve uygulamalı araştırma projeleri sonucunda elektrik sistemlerinin durgun durum altında analizi için bir yazılım paketi geliştirilmiştir. Paket önce büyük bilgisayarlar için hazırlanmış, daha sonra, kişisel bilgisayarların hızla yaygınlaşması ile bu ortama aktarılmıştır. Kişisel (bilgisayarların yetenekleri, özellikle grafik ve fare kulanımı konusundaki yetenekleri, arttıkça yazılımda kullan...
Citation Formats
Z. Y. İder, A. H. Güçer, A. Oto, and M. K. Leblebicioğlu, “Modern sinyal işleme teknikleri kullanarak yeni elektrokardiyolojik teşhis yöntemleri bulunması,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpBeE1RPT0.