Hide/Show Apps

Ele iletilen titreşim ve submaksimal kuvvet üretiminin el-kol sisteminde biodinamik yanıt üzerine etkisinin incelenmesi