Simetrik olmayan kiral benzoinlerin biyoteknolojik-kimyasal yöntemlerle üretim yöntemlerinin geliştirilmesi

Download
2006
Demir, S. Ayhan
Reis, Ömer
Duygu, Nese A.
Ayhan, Peruze
Citation Formats
S. A. Demir, Ö. Reis, N. A. Duygu, and P. Ayhan, “Simetrik olmayan kiral benzoinlerin biyoteknolojik-kimyasal yöntemlerle üretim yöntemlerinin geliştirilmesi,” 2006. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpFNU1URT0.