Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi

Download
1995
Karbaşı, Fariba
Kısakürek, Bilgin
Kamalı, Gülçin
Şenelt, Akif
İnalakdere, Fuat
Modern kimya mühendisliğinin en önemli dallarından biri olan proses tasarımı alanında son on yslda bilgisayar yardımı ile çok karmaşık ve değişik yönlü mühendislik hesaplarının çözümünde büyük ilerlemeler kaydedilmiş, yeni benzetişim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu tür yeniliklerin daha verimli bir biçim­de kullanılabilmesi için tasarım mühendisine her bakımdan kolaylık sağlayan düzgün yazılmış, modern proses tasarımına dönük ve bilgisayar dili açısından uygun bir biçimde programlanmış bilgisayar yardımlı proses tasarım ve benzetişim entegre paketlerine gereksinim vardır, Proses tasarımı çok yönlü ve yaklaşımı bilinçli bir organizasyonu gerektirir, Memleketimizde bu türde bilgisayar destekli bir uygulamaya yeni yeni başlan­maktadır. Geliştirilmeye çalıştırılan bu entegre yazılımda; değişik proses seçimi yaklaşımları, ısı ve kütle denge hesaplan, maliyet ve işletme analizleri İle yurdumuzdaki halen rafineri ve petrokimya tesislerinde kullanilan ve üre­tilen kimyasal maddelerin ve bu maddelerden elde edilebilecek yeni ürün-lerin proses tasarımı için gerekli olan kimyasal özellikleri bir databank biçiminde sunulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, bu tür bilgileri ve yaklaşım metodlannı bünyesinde bulunduran ve yurt dışımda son on senedir kullanılan diğer özel benzetişim programların da yardımı ile, geliştirilen bu yazılım paketi kimya mühendisliği proses tasarım bilgilerini ülkemizde yeni gelişmeye başlayan bilgisayar destekli mevcut tasa­rım gruplarının hizmetine sokan ön bir çalışma biçiminde değerlendirilmelidir. Araştırmada bilgisayar destekli proses tasarımında gerekli olan ve yepyeni bir yaklaşım olan 'Elektronik El Kitabı' nın ön bilgileri elde edilmiştir. Bu el kita­bının hazırlanmasında, öncelikle bir işletmenin hayati unsuru olan ve sürekli gelişen çağdaş yöntemleri izlemek isteyen tüm Üst Düzey Yöneticilerinin ge­reksinimleri de mümkün olduğu biçimde.dikkate alınmıştır,
Citation Formats
F. Karbaşı, B. Kısakürek, G. Kamalı, A. Şenelt, and F. İnalakdere, “Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpFMk16TT0.