Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi

Download
1995
Karbaşı, Fariba
Kısakürek, Bilgin
Kamalı, Gülçin
Şenelt, Akif
İnalakdere, Fuat
Modern kimya mühendisliğinin en önemli dallarından biri olan proses tasarımı alanında son on yslda bilgisayar yardımı ile çok karmaşık ve değişik yönlü mühendislik hesaplarının çözümünde büyük ilerlemeler kaydedilmiş, yeni benzetişim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu tür yeniliklerin daha verimli bir biçim­de kullanılabilmesi için tasarım mühendisine her bakımdan kolaylık sağlayan düzgün yazılmış, modern proses tasarımına dönük ve bilgisayar dili açısından uygun bir biçimde programlanmış bilgisayar yardımlı proses tasarım ve benzetişim entegre paketlerine gereksinim vardır, Proses tasarımı çok yönlü ve yaklaşımı bilinçli bir organizasyonu gerektirir, Memleketimizde bu türde bilgisayar destekli bir uygulamaya yeni yeni başlan­maktadır. Geliştirilmeye çalıştırılan bu entegre yazılımda; değişik proses seçimi yaklaşımları, ısı ve kütle denge hesaplan, maliyet ve işletme analizleri İle yurdumuzdaki halen rafineri ve petrokimya tesislerinde kullanilan ve üre­tilen kimyasal maddelerin ve bu maddelerden elde edilebilecek yeni ürün-lerin proses tasarımı için gerekli olan kimyasal özellikleri bir databank biçiminde sunulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, bu tür bilgileri ve yaklaşım metodlannı bünyesinde bulunduran ve yurt dışımda son on senedir kullanılan diğer özel benzetişim programların da yardımı ile, geliştirilen bu yazılım paketi kimya mühendisliği proses tasarım bilgilerini ülkemizde yeni gelişmeye başlayan bilgisayar destekli mevcut tasa­rım gruplarının hizmetine sokan ön bir çalışma biçiminde değerlendirilmelidir. Araştırmada bilgisayar destekli proses tasarımında gerekli olan ve yepyeni bir yaklaşım olan 'Elektronik El Kitabı' nın ön bilgileri elde edilmiştir. Bu el kita­bının hazırlanmasında, öncelikle bir işletmenin hayati unsuru olan ve sürekli gelişen çağdaş yöntemleri izlemek isteyen tüm Üst Düzey Yöneticilerinin ge­reksinimleri de mümkün olduğu biçimde.dikkate alınmıştır,

Suggestions

Nano Alümoksanın Epoksi İle İşlevselleştirilmesi Ve Yüzey Kaplamaları İçin Reçine Üretiminde Kullanılması
Gündüz, Güngör(2009-12-31)
Bu çalışmanın amacı nano alümoksan parçacıklarını epoksi ile işlevselleştirmek, fiziksel, mekanik özellikleri geliştirilmiş polimer nanobileşiklerini üretmek ve bu bileşikleri yüzey kaplamaları için kullanılabilecek hale getirmektir. Çizilme direnci yüksek malzeme üretiminde TEOS yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat ülkemizde üretilmemektedir, ayrıca pahalıdır. Bu projenin amacı ülkemizde çokça bulunan alüminyum hidroksiti kullanarak çizilme dayanımı yüksek boya ve kaplama malzemeleri için kullanmaktır. Bu...
Avrupa Ülkeleri Arasındaki İnşaat Maliyetlerinin Kıyaslanmasına Yönelik Bir Kümeleme Analizi
Budayan, Cenk; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (2012-09-16)
Dünyanın küreselleşmesiyle birlikte, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlardaki portföylerinde de, iş yükü ve ülke çeşitliliği bazında bir artış gözlenmekte ve yüklenici firmalar iş yaptıkları ülkelere bağlı olarak çok değişken maliyet oluşumları ile karşılaşmaktadırlar. 1985 yılından bu yana, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı ülkelerde, satın alma gücü paritesinin belirlenmesi amacıyla, farklı inşaat projeleri k...
Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri
Okandan, Ender; Mehmetoğlu, Mustafa Tanju; Doyuran, Vedat; Demiral, Birol; Parlaktuna, Mahmut; Gümrah, Fevzi; Kuru, Ergün; Behlülgil, Ahmet Kemal; Karacan, Özgen; Karaaslan, Uğur(1993)
Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin çevreye olan etkisi, Reyhanlı-2 sondaj kuyusundan, Kuzey Osmancık üretim sahasından ve BOTAŞ-Dörtyol terminalinden alınan su ve toprak numunelerinde yapılan kimyasal ve fiziksel ölçümlerin sonuçlarına göre incelenmiştir. üretim sahalarında 20-30 yıl gibi bir tesis ömrünün olması, üretilen formasyon sulannın miktarı ve kimyasal kompozisyonları nedeniyle doğrudan çevreye atılmalarının sakıncalı olduğunu ortaya koymaktadır. Atık suyun bir prosesten geçirilerek yönetmelik...
Lise Öğrencilerinin Fizik Başarılarına Etki Eden Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları
Korur, Fikret; Eryılmaz, Ali (Gazi Üniversitesi , 2009-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin fizik başarısını etkileyen öğretmen niteliklerini ve bu niteliklerin öğrencinin fizik başarısına etkilerini araştırmak ve bunların bazı değişkenlerle ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki 3 bölgede ve her bölgeden 3 ilde, 9. sınıf seviyesinden 11. sınıf seviyesine kadar toplam 2177 devlet lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Öğrencilerden toplanan veriler optik okuyucu yardımıyla bilgisayara girilmiş ve bütün betimsel istatistikleri, geçerlil...
A Study On The Use Of Brickbonds In Anatolian Seljuk Architecture
Bakırer, Ömür (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
In Near Eastern architecture the use of brick as the principle building material, goes far back into history, where it was first employed from necessity and later from preference.*• Until the tenth century, however, brick surfaces were usually concealed under specially prepared revetments, either for reasons of protection or for special decorative effects. Standing monuments help to settle that, during the tenth century, deliberately planned brickbondş, resulting from constructive arrangements of brick unit...
Citation Formats
F. Karbaşı, B. Kısakürek, G. Kamalı, A. Şenelt, and F. İnalakdere, “Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpFMk16TT0.