Hide/Show Apps

Ultrasound Doppler hız ölçümü yöntemi ile kompleks akışkanların viskozitelerinin ölçülmesi

2004
Uludağ, Yusuf
Köseli, Volkan
Zeybek, Şerife
Bu çalışmanın amacı, Newtonian olmayan akışkanların viskozitelerini çok kısa sürede ve geniş kayna hızı aralıklarında ölçmeyi sağlayacak bir yöntem geliştirmek ve bu yöntemin üretim süreçlerinde bir çeşit viskozite duyargası olarak kullanılmasını sağlamaktır. Yöntemin temeli, akışı etkilemeden saniyeler ölçeğinde akış hızı dağılımının ultrasound Doppler hız ölçümü (UDHÖ) yöntemi ile belirlenmesi ve aynı zamanda basınç düşmesinin ölçülmesine dayanır. Hız profilinden elde edilen kayma hızları ve basınçtan bulunan kayma gerilimi dağılımlarını kullanarak, viskozitenin akıştaki kayma hızı boru merkezinde sıfır ve boru duvarından en yüksek değeri aralığında bulunur. Böylece dakikalar ölçeğinde viskozite geniş kayma hızı aralıklarında belirlenmiş olur. Bu çalışmada xanthan gum çözeltisinin akıtıldığı bir boruda sözü geçen ölçümler yapılmış ve viskozite-kayma hızı ilişkileri bulunmuştur. Karşılaştırmak amacı ile klasik yöntemle de viskozite ölçülmüş ve polimerin 0.6 g/1 ve l g/1 derişimlerimlerinin viskoziteleri 7.5 cP ($s^{-1}$ kayma hızında) ve 13.5 cP (35 $s^{-1}$ kayma hızında) olarak bulunmuştur. Bu yöntemde ise 0.6 g/1 derişimi için 9.4 ve 8.8 cP ve 1.0 g/1 derişimi için ise 14.4 ve 15.2 cP değerleri bulunmuştur. Görüldüğü gibi standart ölçüm yöntemi ile uyumlu sonuçlar elde edilmiştir.