Alt çene implant destekli hareketli protezlerde iki farklı üst yapı türünün kemikteki gerilme dağılımına etkisinin üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi

Download
1998
Parnas, Levend
Suca, Sevda
Sağesen, Lamia Elif Mutlu
Bu çalışmada, implant destekli overdenture'larda uygulanabilen farklı iki üst yapı türünün kemikteki gerilme dağılımına etkileri incelenmiştir. Üç boyutlu sonlu elemanlar analiz yöntemi için tamamen dişsiz insan kadavra mandibulasının üç boyutlu geometrik modeli oluşturulmuştur. Bu modelden iki farklı üst yapıya ait üç model elde edilmiştir. İki implantlı topuz başlı, iki implantlı barlı ve dört implantlı barlı üst yapıların neden olduğu gerilmeler incelenmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan analizlerde bir paket programı kullanılmıştır. Üst yapısı altın alaşımından oluşturulmuş, içi boş silindir (hollow cylinder) titanyum implantlar çevresindeki kortikal ve spongioz kemikten referans düğüm noktaları saptanmıştır. Bu noktalarda düşey, yatay ve oblik yönlerde uygulanan kuvvetlerin yarattığı gerinim ve gerilme değerleri elde edilmiştir. Kemikteki gerilme yoğunlaşmaları daha çok implantın servikali seviyesinde tespit edilmiştir, iki implantlı topuz başlı ve barlı modellerdeki basma gerinim ve gerilme değerlerinin her üç kuvvet uygulanmasında da dört implantlı barlı modellerdeki değerlerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Dört implantlı barlı modelde en yüksek gerinim ve gerilme yoğunlaşmalarının genellikle arkadaki implantta olduğu görülmüştür. Yatay ve oblik yönlerdeki kuvvetlerin oluşturduğu gerilme değerlerinin düşey yöndeki kuvvetlere göre daha fazla olduğu gözlenmiştir.
Citation Formats
L. Parnas, S. Suca, and L. E. M. Sağesen, “Alt çene implant destekli hareketli protezlerde iki farklı üst yapı türünün kemikteki gerilme dağılımına etkisinin üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVMk1qST0.