Hide/Show Apps

Bazı Orta Anadolu koyunlarının eritrositlerinde arginaz aktivitesinin dağılımı

1982
Gülen, Şendoğan
Türkoğlu, Celalettin
Ayabakan, Şükrü
Arginaz, arginini üre ve ornitine parçalayan enzimdir. Bu enzimin insan eritrositlerinde bulunmadığı durumlarda, çocuklarda kanda arginin düzeyi yükselmekte ve "Argineraia" denilen klinik tablonun şekillenmesi sonucu-çocuklar ölmektedir. Koyunlarda ise eritrositlerde arginaz düzeyinin değişmesi fizyolojik bozukluklar yaratmamaktadır. Araştırmamızda; Akkaraman, Dağlıç ve Rambouillet koyunlarında bir yıl süre ile eritrositlerde arginaz aktivitesi ölçülerek, enzim aktivitesi ile yapağı kalitesi arasında bir ilişki aranmıştır.Ayrıca enzim aktivitesinin ölçülmesi için gerekli yöntem, sahada çalışan zooteknistlerin kullanabilmesi amacı' ile basitleştirilmiştir. Yapağı kalitesinin düşük olduğu; Akkaraman ve Dağlıçlarda enzim aktivitesi yüksek bulunurken, iyi kalite yüne sahip Rambo illet 'lerde ise enzim aktivitesi önemli derecede düşük bulunmuştur. Genellikle enzim aktivitesi yaştan ziyade mevsime bağlı olarak değişmekte fakat bu değişiklikler, ırklar arasındaki farklılık sınırlarını aşamamaktadır.