Streptomyces clavuligerus proteomiği-optimizasyon

Download
2015
Streptomyces clavuligerus, sefamisin C antibiyotiği, bir beta laktamaz inhibitörü olan klavulanik asit ve anti-fungal ve antibakteriyel özelliğe sahip başka klavam bileşikleri üretmektedir. Bu metabolitlerin üretimi ve biyosentezi regülatör metabolizmaya bağlı kompleks regülatör moleküllerin etkileşimini gerektirmektedir (Liras vd., 2008). Streptomyces, dirençlilik, transport, biyosentetik enzimleri kodlayan genlere fiziksel olarak bağlı ya da onlar tarafından regüle edilen regülatör genleri içeren ve böylelikle antibiyoitk biyosentezini düzenleyen gen kümelerine sahiptir (Chater ve Bibb, 1997; Alexander ve Jensen, 1998). Proteomik analizler, Streptomyces’te daha önce karakterize edilmemiş hücresel dinamikleri ve bileşenleri açığa çıkarma potansiyeline sahiptir. Ayrıca proteomik yöntemler kullanılarak belirli koşullar altında ekspresyon seviyelerinde meydana gelen önemli değişimlerin 2D jel elektroforez yöntemi kullanılarak belirlenebileceği ve böylelikle istenen ikincil metabolitlerin üretiminin arttırılmasına yönelik organizmada değişiklikler yapılabileceği gibi (Chaudhary vd., 2013) Streptomyces’te antibiyotik üretimi ve ikincil metabolizma ile bağlantı gösteren morfolojik değişim mekanizmaları açığa çıkarılabilir (Zhou vd., 2011). S.clavuligerus türü için henüz belirlenmiş ve optimize edilmiş bir protein ekstraksiyon metodu ve 2D protein profili çıkarma yöntemi yoktur. Bu çalışmada 4 farklı protein ekstraksiyon yöntemi denenerek ve gerektiği durumlarda modifikasyonlar yapılarak, her ekstraksiyon için 2D jelleri hazırlanmış ve jeller birbirleriyle Delta2D programı ile karşılaştırılarak, protein miktarı ve yoğunluğu, ekstraksiyon yönteminin verimliliği açısından en uygun yöntem olan Fenol Ekstraksiyon yöntemi I (Faurobert vd., 2007) seçilmiştir. Böylelikle ileride yapılacak S.clavuligerus proteom çalışmalarımızın ilk ve en önemli basamağı için optimize bir yöntem belirlemiş bulunmaktayız.

Suggestions

Enantioselective synthesis of new chiral 2-aziridinyl phosphonates and studies of their biological activities
Doğan, Özdemir; Beksultanova, Nurzhan; ALTANLAR, NURTEN; Simsek, Duygu; KARABIYIK, HASAN (2017-02-15)
A new series of chiral aziridinyl phosphonates has been synthesized and evaluated for antibacterial and antifungal activities. For the synthesis, a Gabriel-Cromwell reaction was used to form aziridinyl phosphonates in 52-83% yield. In order to evaluate antibacterial and antifungal activities, MIC values were measured. Although most of the compounds showed insignificant activity, two of them provided low to moderate antifungal activity.
Enantioselective Michael addition of malononitrile to chalcone with bifunctional squaramide organocatalysts
Sargın, Nurdan; Tanyeli, Cihangir; Department of Chemistry (2015)
4H-pyran derivatives show diverse biological activity such as antimicrobial, antibacterial, antiviral and antifungal. 4H-pyran derivatives can be synthesized easily from 2-(3-oxo-1,3-diphenylpropyl)malononitrile which is the Michael addition product of malononitrile to trans-chalcone. Synthesizing chiral biologically active compounds with metal free approach (organocatalysis) is a significant topic. In this thesis, chiral 2-(3-oxo-1,3-diphenylpropyl)malononitrile was synthesized with quinine or 2-aminoDMAP ...
Bacilysin biosynthesis by a partially-purified enzyme fraction from Bacillus subtilis
Yazgan, A; Özcengiz, Gülay; Ozcengiz, E; Kilinc, K; Marahiel, MA; Alaeddinoglu, NG (Elsevier BV, 2001-10-04)
Biosynthesis of dipeptide antibiotic bacilysin by a partially purified enzyme prepared from Bacillus subtilis PY79 was studied. Cell material was desintegrated by treatment with lysozyme and sonication and the extract was subjected to ammonium sulfate fractionation. Bacilysin-synthesizing enzyme activity was precipitated between 40% to 70% ammonium sulfate saturation. In vitro enzymatical synthesis of bacilysin was confirmed by performing thin layer chromatographic comparison of the antibiotic formed with t...
Quantitative expression analysis of the genes potentially involved in clavulanic acid overproduction in streptomyces clavuligerus
Aktaş, Caner; Özcengiz, Gülay; Department of Molecular Biology and Genetics (2018)
Streptomyces clavuligerus is the producer of the medically important β-lactam antibiotics, including cephamycin C (CC) and the potent β-lactamase inhibitor clavulanic acid. (CA). We have already undertaken an extensive comparative proteomic analysis by using both 2-DE-MALDI-MS and GeLC-MS approaches between an industrial CA overproducer, namely DEPA and the reference strain NRRL3585. In this context, we documented several differentially expressed (over- and under-represented) proteins accounting for high CA...
Resveratrol as a Growth Substrate for Bacteria from the Rhizosphere
Kurt, Zöhre; Spain, Jim C. (2018-05-01)
Resveratrol is among the best-known secondary plant metabolites because of its antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer properties. It also is an important allelopathic chemical widely credited with the protection of plants from pathogens. The ecological role of resveratrol in natural habitats is difficult to establish rigorously, because it does not seem to accumulate outside plant tissue. It is likely that bacterial degradation plays a key role in determining the persistence, and thus the ecological...
Citation Formats
T. E. İşlerel, G. Özcengiz, and A. Çırçır Hatıl, “Streptomyces clavuligerus proteomiği-optimizasyon,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRMU9UUTA.