Hide/Show Apps

Satın alma davranışının beyin ön bölgesindeki izdüşümlerinin fnirs yöntemiyle incelenmesi