Hide/Show Apps

Plastisite için hasar kavramının modellenmesi