Hide/Show Apps

Yeni bir alan yönlendirme yöntemine otomatik parametre ölçme ve düşük hızda çalışma özelliği kazandırılması

1999
Ertan, Bülent H.
Akın, Metin
Murat, Ertan
Akın, Erhan
Can, Hayrettin
Bu araştırmada, rotor parametrelerine ihtiyaç duymayan bir alan yöntemine "sıfır" hızdan başlayarak 200 Hz kadar moment referansını takip etme yeteneği kazandırılmıştır. Kullanılan yöntem deneylerle kanıtlanmıştır. Bu amaçla "uzay vektör modülasyonu tekniğine" sahip DSP tabanlı bir evirgeç de geliştirilmiştir. Sisteme "motor tanıma" ve çalışma sırasında parametre izleme özelliklerinin kazandırılması için özgün yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler deneylerle kanıtlanmıştır.