Mikro elektronik devrelerde metalik iletişim bağlarının elektro göç sonucu tahribatının bilgisayar modellemesi: Özellikle difüzyon anisotropisinin ve termal streslerin yüzey morfolojisine ve katot tahribatına etkileri

Download
2007
Oğurtanı, Ömer Tarık
Ören, Emre
Aydınol, Mehmet Kadri

Suggestions

Computer simulation of grain boundary grooving and cathode voiding n bamboo interconnects by surface diffusion under capillary and electromigration forces
Akyıldız, Öncü; Oğurtanı, Tarık Ö.; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2004)
The processes of grain boundary grooving and cathode voiding which are important in determining the life times of thin films connecting the transistors in an integrated circuit are investigated by introducing a new mathematical model, which flows from the fundamental postulates of irreversible thermodynamics, accounting for the effects of applied electric field and thermal stresses. The extensive computer studies on the triple junction displacement dynamics shows that it obeys the first order reaction kinet...
Experimental and numerical inestigation of an s-duct diffuser designed for a micro turbojet engine powered aircraft
Aslan, Samet; Kurtuluş, Dilek Funda; Department of Aerospace Engineering (2016)
S-duct diffusers are often used for aircraft propulsion systems that convey the intake air to the engine compressor. In this thesis, flow structure at separated entrance conditions in an S-duct diffuser that designed for a micro turbojet engine powered aircraft is investigated using experimental and numerical methods. Flow characteristics such as flow separation, secondary flows, and swirl are investigated to find out the source of distortions and pressure loss at aerodynamics interface plane. Experiments a...
Mikro Elektro Mekanik Sistemler Üretim Teknikleri I
Kaplan, Halit; Dölen, Melik; Dur, Osman (2004-11-01)
Bu makale yeni bir araştırma dalı olan mikro-elektro-mekanik sistem teknolojilerini tanıtmayı hedeflemektedir. Makalede, yüzey/gövde mikro-işleme, elektro-erozyon, lazerle işleme ve yüksek derinlik oranlarına sahip mikro yapıların üretiminde kullanılan LIGA teknikleri gibi başlıca mikro-üretim yöntemleri kısaca ele alınıp, karşılaştırmalı olarak tanıtılacaktır. Bu üretim teknikleriyle yapılmış silisyum tabanlı mikro-duyucu ("micro-sensors") ve mikro eyleyicilere ("micro-actuators") çeşitli örnekler verilece...
Mikro Elektro Mekanik Sistemler Üretim Teknikleri II
Kaplan, Halit; Dölen, Melik; Dur, Osman (2004-12-01)
Analytical solution for single phase microtube heat transfer including axial conduction and viscous dissipation
Barışık, Murat; Güvenç Yazıcıoğlu, Almıla; Department of Mechanical Engineering (2008)
Heat transfer of two-dimensional, hydrodynamically developed, thermally developing, single phase, laminar flow inside a microtube is studied analytically with constant wall temperature thermal boundary condition. The flow is assumed to be incompressible and thermo-physical properties of the fluid are assumed to be constant. Viscous dissipation and the axial conduction are included in the analysis. Rarefaction effect is imposed to the problem via velocity slip and temperature jump boundary conditions for the...
Citation Formats
Ö. T. Oğurtanı, E. Ören, and M. K. Aydınol, “Mikro elektronik devrelerde metalik iletişim bağlarının elektro göç sonucu tahribatının bilgisayar modellemesi: Özellikle difüzyon anisotropisinin ve termal streslerin yüzey morfolojisine ve katot tahribatına etkileri,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpJNU5UVT0.