Mikro elektronik devrelerde metalik iletişim bağlarının elektro göç sonucu tahribatının bilgisayar modellemesi: Özellikle difüzyon anisotropisinin ve termal streslerin yüzey morfolojisine ve katot tahribatına etkileri

Download
2007
Oğurtanı, Ömer Tarık
Ören, Emre
Aydınol, Mehmet Kadri
Citation Formats
Ö. T. Oğurtanı, E. Ören, and M. K. Aydınol, “Mikro elektronik devrelerde metalik iletişim bağlarının elektro göç sonucu tahribatının bilgisayar modellemesi: Özellikle difüzyon anisotropisinin ve termal streslerin yüzey morfolojisine ve katot tahribatına etkileri,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpJNU5UVT0.