Hide/Show Apps

Ekonomik metodlar ve sismik izolasyon kullanımı ile standart karayolu köprülerinde deprem riskinin azaltılması