Su alma yapılarında girdap oluşumu ve önlenmesi için gerekli düzeneklerin belirlenmesi

Download
2013
Bu çalışma kapsamında, laboratuvarda inşa edilen büyük bir rezervuardan farklı çapta yataypozisyonda borular kullanılarak bir pompa yardımıyla değişik debilerde, sistemde girdaplarınoluşabileceği su kotları tespit edilmiştir. Su alma yapısı yan duvarları arasındaki mesafelerdeğiştirilerek girdap oluşumu gözlenmiş ve elde edilen veriler boyutsuzlaştırılarak kritikbatıklık derinliğinin diğer boyutsuz hidrolik parametreler ile değişimi grafikler ve ampirikdenklemlerle ifade edilmiştir. Literatürde verilen benzer ampirik denklemler ile bu çalışmadanelde edilen denklemler karşılaştırılmıştır.
Citation Formats
M. Göğüş, M. Köken, and A. Baykara, “Su alma yapılarında girdap oluşumu ve önlenmesi için gerekli düzeneklerin belirlenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJM09UVTE.