Sentetik cpg oligodeoksinükleotid/katyonik pettid komplekslerinin immün stimülan özelliklerinin belirlenmesi

Download
2013
Gürsel, Mayda
Güngör, Bilgi
Gürsel, İhsan
Yapısal olarak birbirinden farklı CpG motifleri içeren sentetikoligodeoksinükleotidler (ODN) insan immün sistem hücrelerini de farklı şekillerdeuyarmaktadır. Aşı adjuvantı/immünoterapötik ajan olarak klinik denemelere girmişolan K-tipi ODN’ler güçlü B hücre etkinleştirici ve plasmasitoid dendritik hücre(pDC) olgunlaştırıcı, TNF üretici özelliğe sahiptir. Buna karşı, D-tipi ODN’lerpDC’lerden yüksek miktarda IFN üretimine yol açmaktadırlar. Bu aktivite, DODN’lerin G-quadruplex temelli nanometre ebatında parçacıklar oluşturabilmeözelliğine dayalıdır ve bu sebeple üretimlerinde yaşanan sorunlar bu ODN tipininklinik denemelere ulaşmasını engellemektedir. D-ODN aktivitesini tekrarlayabilenve klinik gelişime müsait yeni ajanlar oluşturabilmek amacıyla bu projede K-tipiODN’leri katyonik peptitlerle kompleksleyip kararlı nanoyapılar oluşturmayıhedefledik. Bu projede esnek olmayan ikincil yapıya sahip kısa bir CpG ODNsekansının HIV virüsünden köken alan katyonik Tat peptidi(47-57) ilekomplekslendiğinde nükleazlara dirençli nanohalkalar oluşturduğugösterilmektedir. Nanohalkaların hücre içine alımı arttırdığı ve ODN’i erkenendozomlara hedefleyerek pDC’lerden yüksek miktarda IFN salımına yol açtığıbulunmuştur. Konvansiyonel K tipi ODN’lerle karşılaştırıldığında nanohalkalarınŞap aşısına karşı Th1 ağırlıklı immün yanıt oluşturdukları ve terapötik tümör aşısıadjuvantı olarak Ovalbümin (OVA) proteini ifade eden EG.7 timoma tümörütaşıyan C57BL/6 farelerde daha üstün anti-tümör immünite tetiklediklerigösterilmektedir. Bu sonuçlar, nanohalkaların D-ODN aktivitesini tekrarlayabilenyeni ajanlar olarak klinik uygulamalarda yerini alabileceğine işaret etmektedir.Anahtar kelimeler: TLR9, CpG oligodeoksinükleotidler, katyonik peptidler,ODN-peptid nanoparçacıkları, aşı adjuvantı, anti-kanser ajan
Citation Formats
M. Gürsel, B. Güngör, and İ. Gürsel, “Sentetik cpg oligodeoksinükleotid/katyonik pettid komplekslerinin immün stimülan özelliklerinin belirlenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNd05qWTI.