Evaporatör tasarımı ve optimizasyonu için mikrokanallarda ısı transferinin deneysel olarak incelenmesi

Download
2011
Çelik, Aydın
Kerpiçci, Hüsnü
Güvenç Yazıcıoğlu, Almıla
Citation Formats
A. Çelik, H. Kerpiçci, and A. Güvenç Yazıcıoğlu, “Evaporatör tasarımı ve optimizasyonu için mikrokanallarda ısı transferinin deneysel olarak incelenmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJeE9UWTI.