Hide/Show Apps

Kartezyen hesaplama ağları kullanılarak iki boyutlu sıkıştırılabilir akışlar için laminar navier-stokes çözücüsü geliştirilmesi