Hide/Show Apps

Videolarda görüntü, ses ve metin verileri kullanılarak anlamsal bilgi çıkarımı, depolanması ve sorgulanması