Hide/Show Apps

Kauçuk esaslı yüksek enerji sönümleme kapasitesine sahip bir sismik izolatörün deneysel olarak geliştirilmesi