Hide/Show Apps

Temiz enerji üretiminde kullanılan doğrudan metanol yakıt pilleri için yeni karbon destekli/desteksiz metal nanoparçacıklı katalizörlerin hazırlanması, karakterizasyonu, aktivitelerinin tayini ve uygulaması