Betonarme dolgu duvarların yapıların sismik davranışı üzerine etkileri

Download
2001
Özcebe, Güney
Canbay, Erdem
Ersoy, Uğur
Bu araştırmanın amacı Türkiye'de sismik güçlendirme için yaygın olarak kullanılan betonarme ile doldurulmuş çerçevelerin davranış ve dayanımını incelemektir. Toplam iki adet, 1/3 ölçekli test elemanı imal edilmiştir. Bu modeller simetrik olup üç açıklıklı ve iki katlıdırlar. Önce boş çerçeveye tersinir tekrarlanır yükler altında hasar verilip, daha sonra hasarlı bu çerçevenin orta açıklığı betonarme perde duvarla doldurularak denenmiştir. Yapı üzerine gelen yükün, çerçeveyle dolgu duvar arasında nasıl paylaşıldığını inceleyebilmek için, kolon alt uçlarındaki iç kuvvetleri ölçülebilecek bir kuvvet ölçerin tasarımı, üretimi ve kalibrasyonu yapılmıştır.
Citation Formats
G. Özcebe, E. Canbay, and U. Ersoy, “Betonarme dolgu duvarların yapıların sismik davranışı üzerine etkileri,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RNNU9RPT0.