Betonarme dolgu duvarların yapıların sismik davranışı üzerine etkileri

Download
2001
Özcebe, Güney
Canbay, Erdem
Ersoy, Uğur
Bu araştırmanın amacı Türkiye'de sismik güçlendirme için yaygın olarak kullanılan betonarme ile doldurulmuş çerçevelerin davranış ve dayanımını incelemektir. Toplam iki adet, 1/3 ölçekli test elemanı imal edilmiştir. Bu modeller simetrik olup üç açıklıklı ve iki katlıdırlar. Önce boş çerçeveye tersinir tekrarlanır yükler altında hasar verilip, daha sonra hasarlı bu çerçevenin orta açıklığı betonarme perde duvarla doldurularak denenmiştir. Yapı üzerine gelen yükün, çerçeveyle dolgu duvar arasında nasıl paylaşıldığını inceleyebilmek için, kolon alt uçlarındaki iç kuvvetleri ölçülebilecek bir kuvvet ölçerin tasarımı, üretimi ve kalibrasyonu yapılmıştır.

Suggestions

Betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan fiberli polimerler için alternatif ankraj metodları
Binici, Barış(2006)
Lifli polimerler kullanılarak yapılan güçlendirme projelerinin tasarımında ankraj ya da kenetlenme dayanımının önemli bir rolü vardır. Bu çalışmada, beton veya tuğla elemanların sıvalı veya sıvasız yüzeylerine yapıştırılmış karbon lifli polimerlerin (KLP) kesme dayanımlarının incelendiği deneysel ve analitik programlar sunulmuştur. Yapılan çalışma kapsamında çift eksen çekme deney düzeneği kullanılarak değişik ankaraj metotları denenmiştir. Deneyler neticesinde, yüzeyleri sıvalı beton veya yığma elemanlara ...
Influence of reinforced column details on building collapse envelope
Vara, Güncel; Binici, Barış; Department of Civil Engineering (2022-6)
Building collapse envelopes are simple yet reliable data representations used for depicting load-carrying and deformation capacities of reinforced concrete buildings and the relationship of these two types of performance-related quantities. These envelopes exhibit variations when structural parameters of the buildings they represent are tweaked. This study is intended to investigate the influence of reinforced concrete column details on building collapse envelopes. Numerical models of two five-story residen...
Stylistic Evolution Of Ottoman Mosque Facades In Sinan's Era
Erzen, Jale (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
This paper has tried to account for facade transformations of Sinan's era, through the analysis of basic structural properties and facade elements of mosques. Mosques being the most socially significant edifices of the time, these transformations indicate the changing attitudes towards space, structure and meaning of buildings and the stylistic changes of Ottoman architecture at large, during the second half of the Sixteenth Century. A detailed analysis of the external influences that have brought about the...
Kentsel Alanlarda Zemin Büyüme Faktörlerinin Alernatif Yöntemlerle Tayini.
Askan Gündoğan, Ayşegül(2010-12-31)
Amac: Bu çalışmanın temel amacı, deprem riski yüksek olan kentsel bölgelerde zeminlerin dinamik özelliklerini pratik ve gerçekçi olarak elde etmek için karma bir yöntem geliştirmektir. Bu amaçla pilot bölge olarak seçilen sahadaki zemin özellikleri literatürde varolan jeofizik ve geoteknik esaslara dayanan deneysel ve teorik yöntemlerle araştırılacak; farklı yöntemlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılacak ve ileride zemin büyütme analizlerinde kullanılmak üzere karma bir yaklaşım önerilecektir. Kapsam v...
Comparison of the overlapping lattice and thefinite element approaches for the prediction of the collapse state of concrete gravity dams
Soysal, Berat Feyza; Arıcı, Yalın; Binici, Barış; Tuncay, Kağan (null; 2017-10-11)
Estimating the collapse limit state of concrete gravity dams within the framework of performance based design is challenging due to the uncertainty in modelling the response of these systems and the strong dependence of the behavior on the ground motion. In this context, the purpose of the study is to investigate the prediction capability of numerical tools in determining the collapse state of concrete gravity dams. The first tool used to this end is the classical finite element method with the smeared crac...
Citation Formats
G. Özcebe, E. Canbay, and U. Ersoy, “Betonarme dolgu duvarların yapıların sismik davranışı üzerine etkileri,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RNNU9RPT0.