Patlatma veriminin tayini için görüntğü izleme sisteminin geliştirilmesi

Download
1995
Karpuz, Celal
Bozdağ, Taylan
Açıkgöz, Bülent
Maden Mühendisliğinde cevher ve/veya yantaşların ekonomik şekilde kazılabilmesinde en yaygın olarak başvurulan yol, patlatmadır. Madenciliğin işletme maliyeti genellikle delme, yükleme, taşıma, kırma/öğütme, cevher hazırlama giderlerine bağlıdır. Bütün bu maliyetler dolaylı ve dolaysız şekilde patlatmanın verimliliği ile ilişkilidir ve patlatma verimliliği parça-boyut dağılımına, yığının şekline, lokasyonuna, gevşekliğine ve yüklemeye karşı olan dirence bağlıdır. Bu parametreler içinde niteliksel olarak en kolay tayin edilebilecek olan parça boyut dağılımıdır ve kaya kütle özellikleri ile beraber patlatma tasarım değişkenlerine bağlıdır. Parça-boyut dağılımının tespitinde en yaygın yöntem basit görsel inceleme yöntemidir. Parça-boyut dağılımı tayininde bazı başka yöntemler mevcut ise de bunlar daha çok uygulaması olamayan laboratuvar çapındaki çalışmalardır. Son yıllarda fotoğraf tekniklerine ve sonrasında görüntü değerlendirme tekniklerine dayalı sistemler geliştirilmektedir. Bu amaçla ilk olarak hem laboratuvar hem de arazi koşullarında görüntü biriktirilebilecek bir sistem geliştirilmiştir. Toplanan iki boyutlu görüntülerden üç boyutlu parça-boyut dağılımını, görüntü işleme ve stereoloji tekniklerinden faydalanılarak, hesaplayacak bir yazılım geliştirilmiştir. Sonuç olarak laboratuar örnekleri ve Elmadağ yakınlarındaki BAŞTAŞ kireçtaşı ocağında yapılan değişik patlatma koşullarından elde edilen görüntülerin parça-boyut dağılımları sunulmuştur.
Citation Formats
C. Karpuz, T. Bozdağ, and B. Açıkgöz, “Patlatma veriminin tayini için görüntğü izleme sisteminin geliştirilmesi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRReE5EUT0.