Hide/Show Apps

Genetik manipulasyonlarla Bacillus Thuringiensis alttür Tenebrionis'in larvisidal aktivitesinin ve spektrumunun artırılması