Doğal tropon türevleri için yeni sentetik yöntemlerin geliştirilmesi

Download
2000
Daştan, Arif
Balcı, Metin
Bayram, Beyhan
Ertaş, Murat
Nonbenzonoid bileşikler arasında en çok ilgi duyulan moleküller; yedi üyeli konjüge karbosiklik türevleri olan tropon, ve tropolon'dur. Tropon türevleri için literatürde yayınlanmış bir çok yöntem varsa da, bunların içerisinde regiospesifik yöntem azdır. Singlet oksjenin sikloheptatrien türevlerine katılması ile elde edilen endoperoksitlerin çeşitli kimyasal transformasyonları sonucu tropon ve tropolon için yeni bir yöntem geliştirildi ve bu yöntem üç ayrı çıkış maddesine uygulandı. Çalışmanın sonucunda bir dizi yeni ve doğal tropon ve tropolon türevleri sentezlendi.
Citation Formats
A. Daştan, M. Balcı, B. Bayram, and M. Ertaş, “Doğal tropon türevleri için yeni sentetik yöntemlerin geliştirilmesi,” 2000. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpRNU5EUT0.