Statik AA ve DA motor kontrol sistemleri yeni teknolojilerin izlenmesi, araştırılması ve geliştirilmesi

Download
1992
Ermiş, Muammer
Çadırcı, Işık
Alçak ve orta gerilim seviyelerinde (380 V - 6.3 kV) DA ve AA elektrik motoru hız kontrolü, yolverme ve uyartım sistemleri özellikle sistem tasarımı ve kullanılan kontrol elemanları açısından dünyada hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu projede seçilmiş bazı temel uygulama alanlarında dünyadaki mevcut teknoloji izlenerek ve türk endüstrisinden gelen somut talepler de dikkate alınarak ülke koşullarına uygun teknolojiler geliştirmek üzere altyapı tamamlama çalışmaları yapılmış ve bir dizi araştırma-geliştirme çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmalar orta gerilim endüksiyon motorlarına doğrudan veya yumuşak yol vermek için statik AA anahtar ve yumuşak yolverici sistemi tasarımı, güç faktörü bir olan akım harmonikleri elimine edilmiş indirici tipte darbe genişlik modülasyonlu yeni kuşak DA motor sürücüleri geliştirilmesi, orta ve yüksek güçte DA motor sürücülerinde 4-bölgeli motor çevirgeçleri tasarımı, sargılı rotorlu endüksiyon motorlarında kayma enerjisinin geri kazanımı ve değişken frekanslı ticari asenkron motor sürücülerinin performansının incelenmesi konularında yoğunlaşmıştır.
Citation Formats
M. Ermiş and I. Çadırcı, “Statik AA ve DA motor kontrol sistemleri yeni teknolojilerin izlenmesi, araştırılması ve geliştirilmesi,” 1992. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmprME5BPT0.