Statik AA ve DA motor kontrol sistemleri yeni teknolojilerin izlenmesi, araştırılması ve geliştirilmesi

Download
1992
Çadırcı, Işık
Ermiş, Muammer
Alçak ve orta gerilim seviyelerinde (380 V - 6.3 kV) DA ve AA elektrik motoru hız kontrolü, yolverme ve uyartım sistemleri özellikle sistem tasarımı ve kullanılan kontrol elemanları açısından dünyada hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu projede seçilmiş bazı temel uygulama alanlarında dünyadaki mevcut teknoloji izlenerek ve türk endüstrisinden gelen somut talepler de dikkate alınarak ülke koşullarına uygun teknolojiler geliştirmek üzere altyapı tamamlama çalışmaları yapılmış ve bir dizi araştırma-geliştirme çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmalar orta gerilim endüksiyon motorlarına doğrudan veya yumuşak yol vermek için statik AA anahtar ve yumuşak yolverici sistemi tasarımı, güç faktörü bir olan akım harmonikleri elimine edilmiş indirici tipte darbe genişlik modülasyonlu yeni kuşak DA motor sürücüleri geliştirilmesi, orta ve yüksek güçte DA motor sürücülerinde 4-bölgeli motor çevirgeçleri tasarımı, sargılı rotorlu endüksiyon motorlarında kayma enerjisinin geri kazanımı ve değişken frekanslı ticari asenkron motor sürücülerinin performansının incelenmesi konularında yoğunlaşmıştır.

Suggestions

Design of pattern reconfigurable antennas by using characteristic mode theory
Aydın, Tolunay; Alatan, Lale; Department of Electrical and Electronics Engineering (2020-10-22)
Pattern reconfigurable antennas improve the performance of the system in applications which have dynamic radiation pattern requirements like multi- input multi-output arrays, phased arrays and body area networks. Characteristic mode theory was shown to be useful when investigating the possible orthogonal radiation patterns on an antenna element. Due to improvements in computation capacity of the modern computers, characteristic mode analysis can be used efficiently during the design of pattern reconfigurabl...
Thermal imaging based on mechanical vibrations
Yılmaz, Şener; Azgın, Kıvanç; Department of Mechanical Engineering (2022-8-19)
The thesis proposes a digital, resonance readout method based on a lock-in based digital phase locked loop (DPLL) mechanism, which is designed, simulated, implemented and tested using a Xilinx made Field Programmable Gate Array (FPGA). Implementation is performed using a hardware descriptive language (VHDL) on low level. Certain digital signal processing algorithms such as lock-in detection, DPLL, DDS and CORDIC are implemented, simulated and tested. Moreover, the design is shown to be capable of resonating...
Liquid crystal-based microcapillary sensors
Kurt, Elif; Büküşoğlu, Emre; Department of Chemical Engineering (2022-1-21)
Stimuli-responsive properties of liquid crystals (LCs), when combined with their optical properties, offer sensitive and rapid sensing applications. In the first part of this thesis study, we propose and demonstrate a microcapillary-based method to be applied for the online detection of amphiphilic species, which can be further used for biological and chemical species in aqueous media. Specifically, we used compartments (300-1400 µm) of nematic 4-cyano-4’-pentylbiphenyl (5CB) that is positioned into cylindr...
High-performance readout circuit for resonator-based MEMS accelerometer using digital control loop
Ali, Muhammad; Akın, Tayfun; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-11)
This study proposes a new digital control loop-based compact readout circuit for a resonant MEMS accelerometer providing high performance with reduced temperature and power supply dependence while utilizing low processing power. The readout circuit utilizes a charge-sensing pre-amplifier stage that converts the small motional current to readable voltage, which is then converted to the digital domain using a 16-bit ADC to perform the amplitude and frequency extraction in the digital domain. A Proportional In...
Sayısal Tasarım Ve Üretim Araştırmaları Labaratuarı.
Sorguç, Arzu(2009-12-31)
Günümüzde tasarım ve üretim araç ve ortamlarının sürekli ve hızlı değişim ve gelişimi, etkisini tüm alanlarda göstermekte ve tasarım ile uğraşan bütün bilgi alanlarında paradigmayı değiştirmektedir. Çok yakın bir zamana kadar hem akademik çevrelerde hem de uygulamada sanal ortamın ve araçlarının ne olduğu tartışılır ve anlaşılmaya çalışılırken, bugün pek çok yenilikçi tasarımcı bu ortamları kullanarak düşünmekte, sorgulamanın yerini uygulama almaktadır. Tasarım eğitimi de bu gelişmelere paralel olarak değiş...
Citation Formats
I. Çadırcı and M. Ermiş, “Statik AA ve DA motor kontrol sistemleri yeni teknolojilerin izlenmesi, araştırılması ve geliştirilmesi,” 1992. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmprME5BPT0.