Evsel atıksu arıtımında vakum membran biyoreaktörlerin kullanılması