Hide/Show Apps

Türkçe'deki dilbilgisel yapıların bilgisayısal dilbilim modellerinin tasarımı

Türkçe gibi eklemeli dillerde, ingilizce benzeri diller için tasarlanmış olan sözdizim veya biçim-bilim modellerini kullanmak dilin yapısına uymamaktadır. Ayrıca sözdizim ve biçimbilim ayrımının Türkçe'de çok daha zor yapılabilmesi, bu iki gösterim düzeyinin birlikte ele alınmasını gerekli kılar. Bu projede amaçlanan Türkçe için Birleşenli Ulamsal Dilbilgisine (BUD) dayalı bağdaşık bir dilbilgisel yapının tasarlanmasıdır. Bu yapıda biçimbilim, sözdizim ve anlambilim, birbirlerinden kopuk olarak kendi dilbilgisel alanlarına ilişkin çözümlemeleri gerçekleştiren birimler olarak değil, tümleşik bir biçimde ele alınmıştır. Kurulan modeli denemek için Türkçe'deki nedensel yapılar üzerinde çalışılmıştır. Bu bağlamda Türkçe'deki nedensel yapıların biçimbilimsel, sözdizimsel ve anlambilimsel çözümlemesi bilgisayısal modellerle gerçekleştirilmiştir. Tasarımın yaşama geçirilmesi sonucu tümleşik bir BUD ayrıştırıcısı oluşturulmuştur. Sonuçlar modelin genel amaçlı olarak kullanılabileceği konusunda umut vericidir.