Hide/Show Apps

Boron fiber üretimine yönelik kinetik çalışmalar

Bor fiberi hafif dayanıklı, yüksek çekme sıkıştırma ve bükülme gerilimine sahip kompozît malzemelerin üretiminde önemli rol oynamaktadır. Bor fiberi CVD tekniği kullanılarak sıcak tungsten tel yüzeyinde BCI3 gazı ile H2 gazının reaksiyona girerek yüzeyin bor ile kaplanmasıyla elde edilir. Reaksiyon kinetiği ve mekanizma çalışmalarını yürütebilmek için üç farklı deney sistemi kurulmuştur. Birinci deney sisteminde, DC akım kaynağı ile ısıtılan folyonun iki yüzeyi reaktan gaz karışımı tarafından bombardıman edilen jet (impinging-jet) reaktör ile yapılmıştır. Farklı gaz kompozisyonunda ve farklı folyo sıcaklıklarında deneyler yapılarak reaktör çıkış gazları FT-IR tarafından analiz edilmiştir. Deney sonuçları ara ürün BHCI2 'nin oluştuğunu, iki tane bağımsız reaksiyon olması gerektiğini ve yüzey reaksiyonunun Langmuir Hinshelwood tipi bir reaksiyon modeline uygun olabileceğini göstermiştir. Folyo sıcaklığı 750 °C ile 1340 °C arasında yapılan deneylerde BCI3 'ün bor 'a dönüşümünün sıcaklıkla arttığı buna karşın BCI3 'ün BHCI2 'ye dönüşümünün 850 °C 'den sonra azalmaya başladığı gözlenmiştir. ikinci deney sistemi olan boruiu reaktörde ise BHCI2 'nin oluşumu incelenmiştir. Reaktaniarın reaktörde alıkonuş süresinin uzun olması ara ürün oluşum reaksiyonunun dengeye ulaşmasını sağlamaktadır. Jet reaktörde, paralel akım reaktörde ve borulu reaktörde yapılan deneyler sonucunda bor oluşumu yüzeyde, BHCI2 'nin oluşumu ise hem yüzeyde hem de gaz fazında olmaktadır.