Hide/Show Apps

İçten patlamalı motorların bilgisayar destekli tasarım metodolojisi

Download
1998
Dursunkaya, Zafer
Parnas, Levend
Bu proje çerçevesinde motor parçalarının mukavemet açısından tasarımlanmasında ve geliştirilmesinde kullanılacak bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu amaçla silindir içi parçaların motorun hareketi sırasında ve değişik çalışma koşullarında taşıdıkları yükler piston krank mekanizmasının kinematik analizi ve yatakların yağlanmasının hidrodinamik analizi ile bulunarak bu yükler altındaki parçaların mukavemet analizinin bir sonlu elemanlar yazılımı yardımıyla yapılabilmesi için bir tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Kaymalı yataktaki yükler hidrodinamik yağlanma denklemlerinin çözümü ile bulunmuş, yataktaki aralık yüzey pürüzlülüğü boyutlarına ulaştığında da ortaya çıkan metal-metal dokunması literatürdeki modeller kullanılarak benzetinılenmiştir. Yataklarda bu şekilde bulunan yükler daha sonra bir sonlu elemanlar programı kullanılarak motor parçalarının mukavemet analizi için veri oluşturmuştur. Geliştirilen program bir içten yanmalı motor pistonuna uygulanarak pistonun en fazla yük altındaki mukavemet analizi yapılmıştır.