Palplanş duvarlı rıhtım platformları altında dalgaların yarattığı su hareketleri ve platforma olan tesirleri

Download
1968
Hansen, J.buhr
Elçi, Ayşen
Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmiş olan MAG-95 sayılı araştırma projesinin bir parçasıdır. Tecrübelerin bifiil icrası için O.D.T.Ü gerekli personel ve imkanların kullanılmasına müsaade etmek nezaketinde bulunmuştur. Araştırmanın yapılabilmesini mümkün kılan her iki müesseseye destekleri için teşekkür ve şükranlar arz olunur.

Suggestions

Matpum Binası İklim Verilerinin Enerji Simülasyon Verileri İle Karşılaştırılması.
Tanyer, Ali Murat(2011-12-31)
KAPSAM: Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Araştırma Tasarım Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM) enerji etkin bir bina olarak tasarlanmış ve enerjinin etkin kullanımı ile yenilenebilir enerji çözümlerini entegre edebilmeyi amaçlamıştır. Binanın formu ve dış cephesinin fiziksel özellikleri binanın enerji performansının daha iyi bir hale getirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulanan bu yenilikler ve tasarım kriterlerine ek olarak MATPUM Binası’nın bir otomasyon sistem...
Yapay bloklu kıyı tahkimat denge ve dalga aşma durumlarının araştırılması üzerine bir fiziksel model çalışması
Baykal, Cüneyt; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Güler, Hasan Gökhan (null; 2018-11-03)
Bu çalışmada Türkiye kıyılarında yapımı planlanan bir dolgu alanı kıyı koruma tahkimatı projesi kapsamında ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen 2-boyutlu yapı denge ve dalga aşması fiziksel model deneyleri ve sonuçları sunulmaktadır. Deneylerde belirlenen tasarım dalga koşulları altında tahkimat kesitlerinin birikimli toplam hasar seviyeleri; i) kesitte hareket eden (rocking) ve ii) yerinden çıkan yapay blok sayıları, iii) topukta ve iv) kr...
Development of an applied element based tool for prediction of collapse behavior of concrete dam monoliths
Hassan Zada , Hamidullah; Arıcı, Yalın; Department of Civil Engineering (2020-9-24)
In this study, conducted with the support of TUBITAK under the grant 116M524, a software framework with a web-based graphical user interface is developed for the investigation of the seismic behavior of concrete gravity dams. Using a modified discrete element technique, one of the primary goals of the developed tool is to simulate extensive cracking on concrete dam monoliths followed by sliding, rocking and loss of stability. The graphical user interface for using this engine is prepared in HTML, Java...
A technostructure proposal for online delivery of stps graduate program
Deli, Fatma; Sayın, Erol; Department of Science and Technology Policy Studies (2003)
The purpose of this thesis is finding out whether offering an Online STPS Graduate Program with a tuition fee is feasible or not. Firstly, definition and brief history of distance education is given. Secondly, distance education applications in the world and in Turkey are studied. The main part of the thesis is the cost analysis made about the online delivery of STPS Graduate Program. The cost items of offering an online course are determined and then specific cost values are assigned to these items. By det...
Tekstil sektöründe Avrupa Birliği IPPC direktifi ile uyum çalışmaları: BAT uygulamaları
Yenigün, Abdullah; Yetiş, Ülkü; Kitis, Mehmet; Kerestecioğlu, Merih; Dilek, B. Filiz; İlhan, Rıfat Ahmet; Gördük, Yavuz; Şahin, Ersin Murat; Sanalan, Teoman; Yılmaz, Levent; Demirer, Göksel; Aslan, Veysel; Tok, Ece(2008)
Bu çalışma, Türkiye'de bir tekstil işletmesi için IPPC (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü) Direktifi kapsamında "Mevcut En İyi Teknikler"in ilk uygulaması ve değerlendirmesidir. IPPC Direktifi'nin hayata geçirilmesinde rehber olacak bir "en iyi uygulama örneği" tekstil sektörü için geliştirilmiş ve bu kapsamda işletme için "Mevcut En İyi Teknik" ihtiyaçları belirlenmiştir. Sürdürülebilir hammadde ve atık yönetimi için, ilk olarak, üretim süreçlerinin BREF ("Mevcut En İyi Tek...
Citation Formats
J. b. Hansen and A. Elçi, “Palplanş duvarlı rıhtım platformları altında dalgaların yarattığı su hareketleri ve platforma olan tesirleri,” 1968. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBMU5UVT0.