Mermer teknolojisinde pürüzlülük-parlatılabilirlik ölçüm ve değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi ve imalatı

Download
2001
Sarı, Dursun
Bozdağ, Taylan
Mermer madenciliğinin en önemli aşamalarından biri olan parlatma ve cilalama son yıllarda gelişen mermer teknolojisine paralel olarak yoğun olarak çalışılmaktadır. Bu çalışmalar genel olarak optimum aşındırıcı ve parlatıcı geliştirilmesine yöneliktir. Optimum aşındırıcı tasarımı, yüzey pürüzlülüğünün doğru ve hassas ölçülmesiyle direkt alakalıdır. Şu anda varolan ölçüm sistemleri yüzey pürüzlülüğünü iki boyutlu ve kısa bir mesafede (yaklaşık<3 cm) ölçebilmektedir. Doğru bir pürüzlülük ölçümü mermer yüzeyinin tamamını kapsayacak (ör. 30x30 cm) şekilde ve üç boyutlu (yüzey pürüzlülük haritası) olmalıdır. Diğer taraftan parlatılmış yüzeylerin kalitesi bir uzmanın gözlem muhakemesi ve tecrübesiyle saptanmaktadır; bu da doğal olarak uzmandan uzmana değişen göreceli bir kavram olarak kalmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda varolan veya geliştirilen aşındırıcıların ve parlatıcıların performanslarını ölçebilecek üç boyutlu bir pürüzlülük sistemi geliştirmiş; aynı zamanda parlatma derecesini nicel olarak belirleyecek ölçüm ve değerlendirme sistemi imal edilmiştir.
Citation Formats
D. Sarı and T. Bozdağ, “Mermer teknolojisinde pürüzlülük-parlatılabilirlik ölçüm ve değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi ve imalatı,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpFMk5qWT0.