Hide/Show Apps

Balarılarında (Apis mellifera L.) Fosfoglukomutaz (Pgm) enzim polimorfizminin mevsimlere bağlı olarak değişiminin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması