Hide/Show Apps

Sismik tehlikenin yüksek olduğu kentsel alanlarda mikrotremor ve gelişmiş çoklu-mod uzaysal özilişki (MMSPAC) yöntemi ile zeminlerin özelliklerinin belirlenmesi