N-asetilasyon reaksiyonlarının insan göğüs (meme) kanseri ile ilişkilerinin araştırılması

Download
1999
Geylan, Senem Y.
Güray, Tülin
Asetil Koenzim A'ya bağımlı arilamin N-asetiltransferazlar (NATlar) (E.C. 2.3.1.5.) insan dahil, çeşitli hayvan türlerinde yer alan konjugasyon reaksiyonlarının önemli polimorfik üyelerindendir. Çeşitli arilamin ve potansiyel kanserojenlerin detoksifikasyon/toksifıkasyon reaksiyonlarında önemli rol oynarlar. İnsanlar, diyet ve sigara dumanını da içine alan değişik kaynaklardan, mutajen ve kanserojenlere maruz kalmaktadırlar. Meme epitel hücreleri, bu kanserojenleri metabolize ederek, DNA'ya bağlanabilen maddeler haline getirme özelliğine sahiptir. Bu çalışmada, insan meme bezindeki, dokuya özel NAT aktivitesi çalışılmış ve dokudaki asetilasyonun, kandaki asetilasyon ile bağlantısı incelenmiştir, insan kanserli ve kansersiz meme dokusundan ve kanından N-asetiltransferaz enzimleri izole edildi ve p-aminobenzoik asit (PABA, NATl'e özel substrat), sülfametazin (SMZ, NAT2'ye özel substrat) konsantrasyonlarının, pH ve ısı değişimlerinin enzim aktivitesi üzerindeki etkileri gibi bazı biyokimyasal özellikleri çalışıldı, izole edilen NATİarın maksimum aktivitesi için, optimum koşullar hem meme dokusu hem de kan için belirlendi. Meme ve kandaki NATİarın kinetik değerlerini belirlemek için PABA substrat olarak kullanılmıştır. Meme ve kandaki Vmax ve Km değerleri, sırasıyla, 114x$10^{-3}$ nmol/dak/mg protein, 613x$10^{-3}$ nmol/dak/109 eritrosit ve 13 $\mu$M, 38 $\mu$M'dır. 6.5-9.0 pH değerleri' arasında elde edilen aktivite-pH eğrileri, meme asetilasyonu için pH 8.5'da, kandaki asetilasyon için pH 7.5'da optimum değerler göstermiştir. Isı değişimlerinin etkisine bakıldığında ise her iki dokuda da enzimlerin yaklaşık 50°C'de en yüksek aktiviteyi verdiği gözlenmiştir. Her ikiside ısıya dayanıklıdır. NATl ve NAT2 enzim aktivitelerinden elde edilen kinetik bilgiler, bireylerin yavaş, orta ve hızlı asetilatör olarak sınırlandırılabileceğini açığa çıkarmıştır. NATl ve NAT2 enzim aktivitelerinde yaklaşık olarak, sırasıyla, 3.5 ve 40 kat değişim gözlenmiştir. Kandaki ve dokudaki spesifik (özgül) aktiviteler arasında bir ilişki bulunamamıştır.
Citation Formats
S. Y. Geylan and T. Güray, “N-asetilasyon reaksiyonlarının insan göğüs (meme) kanseri ile ilişkilerinin araştırılması,” 1999. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBd01URT0.