Thermoplasma acidophilum sitrat sentaz enziminin thermostabilitesinden sorumlu mekanizmaların genetik mühendisliği tekniklerinden yararlanılarak belirlenmesi

Download
1998
Kocabıyık, Semra
Erduran, İpek
Proteinlerde yüksek sıcaklığa dayanıklılığın moleküler mekanizmasının araştırıldığı bu projede bir termostabil model sistem olarak Thermoplasma (Tp.) acidophilum'dan elde edilen sitrat sentaz enzimi kullanılmıştır. Dimer interfazmdaki hidrofobik interaksiyonların etkisini incelemek üzere bölgeye özel mutasyon yöntemi kullanılarak tek amino asit değişikliği yapılarak 4 mutant enzim oluşturulmuştur: Ala97Ser, Ala104Thr, Gly209Ala ve Gly196Val. Bunlardan ilk üç mutasyon Tp. sitrat sentaz enziminin termostabilitesini arttırdığı gibi, aynı zamanda da katalitik özelliklerini (Km, Vmax, spesifik aktivite) iyileştirmiştir. Termostabilitesi en yüksek olan mutant enzim G209A olup, 85°C'de inaktivasyon yarı ömrü 57 dakikadır. Bu sonuçlar, interfaz hidrofobisitesini arttıran ya da azaltan amino asit değişikliklerinin Tp. sitrat sentaz enziminin termostabilitesinin arttırabileceğini göstermiştir. Böylece 70°C'nin üzerinde, proteinlerin sarılmamış formlarının entropisini etkileyen amino asit değişikliklerinin protein termostabilizasyonunda kritik bir faktör olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan Tp. sitrat sentaz enziminin iç oyuklarının hacmini azaltmak üzere 2 mutasyon yapılmıştır: S343T ve T346Y. Ancak söz konusu mutasyonlar enzimin termal stabilitesini önemli ölçüde azaltırken, aktivitesini de büyük ölçüde düşürmüştür.
Citation Formats
S. Kocabıyık and İ. Erduran, “Thermoplasma acidophilum sitrat sentaz enziminin thermostabilitesinden sorumlu mekanizmaların genetik mühendisliği tekniklerinden yararlanılarak belirlenmesi,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpNM01EQT0.