İlaç dirençli meme kanseri hücre hatlarında protein kinaz D2 ifadesinin dirençliliğe etki mekanizmalarının incelenmesi

Download
2014
Gündüz, Ufuk
Azarkan, Yalçın Serap
Citation Formats
U. Gündüz and Y. S. Azarkan, “İlaç dirençli meme kanseri hücre hatlarında protein kinaz D2 ifadesinin dirençliliğe etki mekanizmalarının incelenmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNMk1URXg.