İleri malzemelerin higrotermal kırılma analizi için hesaplamalı yöntemler

Download
2012
Yıldırım, Bora
Dağ, Serkan
Citation Formats
B. Yıldırım and S. Dağ, “İleri malzemelerin higrotermal kırılma analizi için hesaplamalı yöntemler,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJeU9UazU.