Hide/Show Apps

Tarımsal atık ve nano-yapılı yarı-iletken bazlı, antimikrobik, biyobozunur filmlerin üretilmesi ve karakterizasyonu