Hide/Show Apps

Denizel mikropaleontoloji ve biyostratigrafi araştırmaları: Kuzeybatı Anadoludaki bazı kritik jeolojik sorunların çözümüne paleontolojik, stratigrafik paleotektonik ve neotektonik yaklaşımlar